Jag planerar att byta boende det närmsta året, hur ska jag tänka med räntebindningen?

Du kan välja tremånaders räntebindning för att slippa ränteskillnadsersättning som du annars får betala om du måste lösa lån i förtid när bostaden säljs.

Hjälpte det här svaret dig? 111 av 160 har fått hjälp av svaret