Jag har ansökt om att bli TPP, men det fungerar inte, var ska jag vända mig?