Jag avser att byta boende det närmsta året, hur ska jag tänka med räntebindningen?

Den som avser byta boende närmaste året kan välja tremånaders räntebindning eftersom det annars kan utgå ränteskillnadsersättning som ska betalas om lån måste lösas i förtid när bostaden säljs.

Hjälpte det här svaret dig? 5 av 12 har fått hjälp av svaret