Jag är nybliven pensionär, varför behöver jag en olycksfallsförsäkring?

Riskerna för olycksfall minskar inte med åren framförallt inte om du lever ett aktivt liv. När du slutar att arbeta upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare. Om du skadar dig allvarligt kan du till exempel få ett engångsbelopp om du får en bestående funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet) och ersättning per dag vid sjukhusvistelse från din 60Plus försäkring.

Hjälpte det här svaret dig? 230 av 293 har fått hjälp av svaret