Hur väljer jag försäkringsbelopp för barnförsäkringen?

När du köper en barnförsäkring ska du välja ett försäkringsbelopp. Valet av försäkringsbelopp påverkar hur stor ersättningen blir om ditt barn drabbas av en allvarlig diagnos, får nedsatt funktionsförmåga eller en bestående arbetsoförmåga.

Hjälpte det här svaret dig? 21 av 98 har fått hjälp av svaret