Hur startar jag min utbetalning innan ordinarie pensionsålder?

Du måste ha fyllt 61år för att kunna påbörja utbetalning av den allmänna pensionen, men både privata- och tjänstepensioner kan generellt betalas ut från det att du har fyllt 55 år. Dock varierar detta beroende på vilket avtalsområde du tillhör.

Kontakta oss omkring två eller tre månader innan önskat startdatum.

Hjälpte det här svaret dig? 4 av 12 har fått hjälp av svaret