Hur ser jag hur fördelningen blir mellan sjukförsäkringen och ålderspensionen i de fall sjukförsäkringen ligger inom premieutrymmet?