Hur placeras sparandet i Gamla Trad i dag och hur ser fördelningen ut i Nya Trad?

I dag placeras sparandet i huvudsak i räntebärande tillgångar och endast en mindre del i aktier och fastigheter. I Nya Trad kommer andelen som placeras i aktier och fastigheter att vara större vilket på sikt bedöms kunna ge bättre avkastning. Fördelningen mellan de olika tillgångarna varierar beroende på vår aktuella marknadsbedömning och vårt ekonomiska utrymme att ta risk i placeringarna.

Hjälpte det här svaret dig? 17 av 20 har fått hjälp av svaret