Hur påverkas min företagsförsäkring när Storbritannien lämnar EU?

Merparten av våra företagsförsäkringar saknar helt koppling till EU vilket innebär att försäkringsskyddet inte påverkas alls. Det finns dock några tilläggsförsäkringar där man kan ha valt marknadsområde EU/EFTA. Det gäller:

  • Rättsskyddsförsäkring
  • Konsultansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring

Att Storbritannien nu lämnar EU kommer dock inte få någon betydelse för de som har marknadsområde EU/EFTA, vi kommer att inkludera Storbritannien. Våra marknadsområdestexter kommer att ändras inom kort. 

Hjälpte det här svaret dig? 3 av 16 har fått hjälp av svaret