Hur ofta betalas premien för tjänstepension Friplan?

Premien för tjänstepension Friplan betalas en gång i månaden. Premien avser kommande månad. Fakturan skickas ut omkring den 15:e varje månad. Fakturans förfallodatum är den 1:a i nästkommande månad.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 8 har fått hjälp av svaret