Hur lång tid tar det för pengarna att komma fram?

Olika betalningar tar olika lång tid innan de når fram till mottagaren, bland annat beroende på vilken typ av betalning det är och när betalningen görs.

Betalning Bryttidpunkt - bankdag Genomförandetid - max
Bankgiro och plusgiro Före kl 10.00 Samma dag
Bankgiro och plusgiro Efter kl 10.00 Nästa bankdag
Privatgiro   1 bankdag, från det att
Privatgirot mottagit kuvertet
Överföring via Swish Omgående Omgående
Överföring mellan konton i banken Omgående Omgående
Överföring till konto hos andra svenska banker Före kl 13.45 Samma dag
Överföring till konto hos andra svenska banker Efter kl 13.45 1 bankdag
SEPA-betalning – betalning i Euro inom EU/EES och Schweiz Kl 14.30 1 bankdag
Normalbetalning – betalning i EES valutor inom EU/EES och Schweiz Under dagen 2 bankdagar
Normalbetalning – betalning till övriga länder Under dagen Cirka 2-5 bankdagar

Här kan du läsa mer om vilka ledtider olika betalningsformer har: Genomförandebilaga - om betalningstider och dagar

Hjälpte det här svaret dig? 466 av 1411 har fått hjälp av svaret