Hur lång är försäkringstiden?

Försäkringstiden är normalt ett år och därefter förnyas försäkringen årligen genom att du betalar aviserad försäkringspremie. Du måste betala försäkringen i tid för att skyddet ska gälla utan avbrott.

Hjälpte det här svaret dig? 4 av 7 har fått hjälp av svaret