Hur hjälper försäkringen mig om jag får en sjukdom eller olycksfallsskada som gör att jag inte kan jobba mer?

Du kan få ersättning för ekonomisk invaliditet om vi bedömer att din förmåga att arbeta i framtiden är mindre än femtio procent. Ersättning för ekonomisk invaliditet och förvärvsmässig invaliditet är samma sak.

Hjälpte det här svaret dig? 25 av 53 har fått hjälp av svaret