Hur gör jag ändringar inför min första pensionsutbetalning?

Omkring två till tre månader innan ordinarie pensionsålder skickar vi ut en blankett där du anger till vilket bankkonto du vill ha dina pensionsutbetalningar. Blanketten ska skrivas under och postas till oss. Senast den 15:e i månaden innan den första utbetalningsmånaden vill vi ha denna blankett.

Kontakta oss om du saknar blankett så skickar vi en sådan.  

Hjälpte det här svaret dig? 5 av 10 har fått hjälp av svaret