Hur gäller försäkringen om jag krockar med en annan bil?

Om du har orsakat krocken och har trafikförsäkring eller halvförsäkring
Din försäkring ersätter skadorna på det andra fordonet och personskador på dig och övriga inblandade.

Om du har orsakat krocken och har helförsäkring
Din försäkring ersätter skadorna på det andra fordonet och personskador på dig och övriga inblandade. Försäkringen ersätter även kostnaden för skadorna på din egen bil.

Om ett annat fordon orsakat krocken ersätter det fordonets trafikförsäkring skadorna på dig och din bil.

Hjälpte det här svaret dig? 167 av 326 har fått hjälp av svaret