Hur gäller försäkringen för personlig egendom i båten?

Båtförsäkringen omfattar din personliga egendom i båten. Skillnaden mot skyddet du har i hemförsäkring är att hemförsäkringen endast ersätter stöld av de saker du har med dig på båtturen. Den gäller alltså inte för kvarlämnad egendom i båten när den ligger förtöjd i hemmahamnen.

Hjälpte det här svaret dig? 3 av 5 har fått hjälp av svaret