Hur fungerar efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd fungerar olika beroende på vilken typ av pensionssparande du har. Generellt innebär det att dina pensionspengar tillfaller dina förmånstagare, det vill säga närstående när du dör. Har du inget efterlevandeskydd tillfaller dina pensionspengar andra sparare.

Kontakta oss om du vill du veta vem eller vilka som får dina pensionspengar när du dör.

Hjälpte det här svaret dig? 20 av 74 har fått hjälp av svaret