Hur bestäms utbetalningarnas storlek?

Vi tar hänsyn till värdet på försäkringskapitalet, återstående utbetalningstid, gör ett försiktigt antagande om återbäringsränta under utbetalningstiden och ser hur stor det avtalade beloppet är.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 7 har fått hjälp av svaret