Hur beräknas värdet av mitt sparande?

Det aktuella värdet redovisas i ditt årsbesked som "Utgående värde av mitt sparande" och som "Värde" i diagrammet som visar sparfördelningen. Det kan också kallas för försäkringskapital. Värdet bestäms av marknadsvärdet på förvaltningstillgångarna. Garantiförvaltningen har daglig kurssättning som baseras på marknadsvärdet på garantiförvaltningens totala tillgångar. Du som kund äger ett antal andelar och ditt aktuella försäkringskapital räknas fram som antalet andelar multiplicerat med kursen. Ditt sparande består av dina inbetalningar plus värdeutveckling, minus avdrag för avgifter för administration och försäkringsskydd samt avkastningsskatt.

Om försäkringen har livsfallskaraktär tillkommer riskkompensation. Utbetalningar minskar värdet på försäkringskapitalet. Du ser alla delar i ditt årsbesked under rubriken Sparredovisning.

Om ditt försäkringskapital är större än ditt garanterade värde har det uppstått en villkorad återbäringsdel. Det visas i årsbeskedet som "Villkorad återbäring".

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 2 har fått hjälp av svaret