Hur beräknas det garanterade värdet i Nya Världen?

Det garanterade värdet består av inbetalningar minskat med de kostnader för administration, försäkringsskydd och den avkastningsskatt som vi räknade med när försäkringen tecknandes. Sammantaget uppgår de antagna avgifterna och skatten till 0,5 procent per år.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 3 har fått hjälp av svaret