Hur vet jag att era vårdgivare är kvalificerade?

Vi strävar hela tiden efter att kunna erbjuda bästa tänkbara vård, oberoende av vårdbolag. Du ska känna dig trygg med att du får den vård som i vetenskapliga studier visat sig vara mest effektiv.

Vi jobbar med oberoende medicinsk granskning vid större ingrepp, till exempel operationer.

Den vård vi förmedlar granskas av oberoende specialistläkare enligt riktlinjer som utgår ifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, så kallad evidensbaserad vård.

Hjälpte det här svaret dig? 24 av 49 har fått hjälp av svaret