Har verkligen alla möjlighet att spara till ett frihetskapital?

Alla människor har olika förutsättningar. Det säger vi med stor ödmjukhet och respekt. Vi vill ändå tro att många i Sverige har en möjlighet att ha ett sparande, även om det handlar om mindre belopp. Men oavsett inkomst har alla människor möjlighet att prata igenom sitt sparande med sin bankkontakt för att se om och på vilket sätt man kan spara på kort- och lång sikt. Den som inte har möjlighet att spara just nu kan ta hjälp av sin bankkontakt hos oss för att sätta upp en plan över hur ett sparande kan se ut i framtiden – när möjligheten att spara kan vara större.

Hjälpte det här svaret dig? 18 av 66 har fått hjälp av svaret