Har utbetalningarna alltid kunnat sänkas?

Ja, men tills för några år sedan tillämpade livförsäkringsbolagen en praxis vilken innebar att utbetalningarna inte skulle sänkas, oavsett vilka avkastningsprognoser man hade. Den praxisen har i stort sett alla livförsäkringsbolag upphört att följa.

Hjälpte det här svaret dig? 5 av 12 har fått hjälp av svaret