Har ni rätt att sänka utbetalningarna enligt försäkringsavtalen/villkoren?

Ja, så länge utbetalningen inte understiger det avtalade beloppet.

Hjälpte det här svaret dig? 3 av 9 har fått hjälp av svaret