Har ni rätt att sänka utbetalningarna enligt försäkringsavtalen/villkoren?