Har ni rätt att sänka utbetalningarna enligt försäkringsavtalen/villkoren?

Ja, så länge utbetalningen inte understiger det avtalade beloppet.

Hjälpte det här svaret dig? 5 av 18 har fått hjälp av svaret