Har inte transportören något ansvar?

Transportören har som huvudregel ett ansvar för godset från mottagande till utlämnande, men hens ansvar är begränsat på två sätt - dels till omfattning - dels beloppsmässigt. Förutsättningen för att ersättning skall utgå är att transportören är vållande till skadan. Man kan säga att hen måste "rå för" vad som inträffar. Är hen ansvarig, får man som kund ersättning, men till ett begränsat belopp.

Vid sjötransport saknar redaren ansvar för skador till följd av faror "säregna för sjön", som grundstötning, hårt väder eller att en bilfärja sjunker. En bil kan köra i diket för att undvika att köra över ett utspringande barn eller till följd av en ringexplosion etc. Här saknar transportören oftast ansvar.

I de flesta fall avvisar transportören skador som beror på att avsändaren har lastat fordonet själv, att emballaget är bristfälligt eller att godset är bristfälligt märkt.

Dessutom - även i de fall ansvar föreligger - är transportörens ansvar alltid begränsat per kilo eller per kolli. För högvärdigt styckegods räcker beloppsgränserna sällan till. Observera att ersättning bara utgår under förutsättning att ansvar föreligger - inte annars.

Ett vanligt argument från kunderna är: "Jag har transporterat gods med XX under flera år, och alltid fått ersättning när gods har saknats."

Det kan vara sant, men anledningen till att kunden har erhållit ersättning är att transportören vanligen har ett ansvar för stöld under transport. Om varuvärdet är lågt per kilo räcker dessutom beloppsbegränsningen till. Men - vad händer om en trailer blåser av däck vid hårt väder på Nordsjön eller om trailerfärjan från Polen sjunker? Då utgår ingen ersättning alls.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 1 har fått hjälp av svaret