Har inte transportören någon försäkring?

Jo, transportören har en försäkring, men försäkringen omfattar bara hens ansvar. Föreligger inget ansvar, utbetalas ingen ersättning. Varje importör och exportör behöver därför se över sitt eget försäkringsskydd för varan som transporteras. Man kan göra en jämförelse med vanlig bilförsäkring.

Varje bilägare har en trafikförsäkring som ersätter skador man vållar på annans egendom. Det är en ansvars-försäkring. Har man en bil av värde har man även en vagnskadeförsäkring på den egna bilen. Om man krockar, kan man inte förlita sig på att motparten är vållande till skadan. Den varuförsäkring som importören eller exportören tecknar är en "vagnskadeförsäkring" för godset. Ersättning utgår oavsett om transportören är vållande eller ej. Är hen vållande återkräver försäkringsbolaget ett visst belopp från transportören. Detta belopp kommer kundens skadekonto till godo.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 1 har fått hjälp av svaret