Har företaget en skuld eller ett tillgodo på tjänstepension Friplan hos Länsförsäkringar?

Den här tjänsten (Faktura/inbetalning) ger information om företaget har en skuld eller ett tillgodo på försäkringen. Beloppet som anges för eventuell skuld/tillgodo avser totalt belopp för tjänstepension Friplan och inte en enskild faktura.

På respektive fakturarad framgår under rubriken Status vilken faktura som är betald, delbetald eller obetald.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 1 har fått hjälp av svaret