Har alla läkare kunskap inom flygmedicin?

För den som har en befintlig sjukdom eller nyligen varit allvarligt sjuk är det viktigt att vara medveten om att läkare generellt sett inte är utbildade inom flygmedicin. En flygresa utgör en påfrestning på kroppen bland annat genom nedsatt kabintryck, minskad syretillförsel och torr kabinluft.

Om du är osäker på om din försäkring gäller under resan rekommenderar vi att du gör en medicinsk förhandsbedömning innan du reser. Läs mer här.

Hjälpte det här svaret dig? 36 av 47 har fått hjälp av svaret