Personer som har haft en låg eller ingen arbetsinkomst under yrkeslivet, får ett grundskydd från 65 år i form av garantipension.

För att få full garantipension måste du ha bott i Sverige under minst 40 år. Garantipensionen är 1,9 prisbasbelopp för gifta, vilket motsvarar 7 093 kronor per månad per person år 2017. Som gift räknas även registrerad partner, sambo med gemensamma barn eller de som tidigare varit gifta med varandra och bor ihop igen.

Ogifta får 2,13 prisbasbelopp, vilket är 7 952 kronor per månad år 2017. Änka/änkling betraktas som ogift och gifta par som lever stadigvarande åtskilda kan även betraktas som ogifta.

Hjälpte det här svaret dig? 0 av 4 har fått hjälp av svaret