Gäller motorcykelförsäkringen utomlands?

Vår motorcykelförsäkring gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. De länder som är anslutna hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats.

Trafikförsäkringen gäller dessutom alltid i hela världen för skador som ett svenskregistrerat fordon orsakat.

Hjälpte det här svaret dig? 35 av 52 har fått hjälp av svaret