Gäller min försäkring när jag semestrar i Frankrike?

Ja, det gör den. Din motorcykelförsäkring gäller i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet, däribland Frankrike. Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 5 har fått hjälp av svaret