Gäller min försäkring när jag bilar utomlands?

Ja, det gör den. Din försäkring för lastbil gäller i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. Vilka länder som ingår kan du läsa om på Trafikförsäkringsföreningens webbplats. Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.

Hjälpte det här svaret dig? 10 av 32 har fått hjälp av svaret