Gäller försäkringen vid kappsegling?

Ja, kappsegling ingår i försäkringen utan tillägg. Skador som inträffar under kappsegling gäller med en extra självrisk på 5 000 kronor.

Hjälpte det här svaret dig?