Gäller bilförsäkringen utomlands?

Vår bilförsäkring gäller i alla EU- och EES-länder. Försäkringen gäller även i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet: Albanien, Azerbajdzjan, Belarus, Iran, Marocko, Moldavien, Montenegro, Nordmakedonien, Ryssland, Storbritannien, Tunisien, Turkiet, Ukraina.

Utöver detta gäller din trafikförsäkring för personskador, oavsett vilket land i världen du befinner dig i. Försäkringen gäller om personskadan drabbat en svensk medborgare eller den som har sin hemvist i Sverige och som varit med om en trafikolycka i ett svenskregistrerat fordon.

Här beställer du Grönt kort.
Mer information hittar du på Trafikförsäkringsföreningens webbplats.

Hjälpte det här svaret dig? 219 av 357 har fått hjälp av svaret