Från när gäller rabatten och hur länge?

Rabatten införs successivt  från den 1 juli 2019. När den börjar gälla på en specifik sjukförsäkring beror på försäkringensårliga tidpunkt för prisomräkning. Rabatten gäller ett år i taget och omprövas årligen.