Från när gäller rabatten och när tas den bort?

Rabatten började införas successivt  från 2019. När den börjar gälla på en specifik sjukförsäkring beror på försäkringens årliga tidpunt för prisomräkning. Från 1 oktober 2020 återinförs ordinarie pris. Eftersom rabatten startade vid olika tidpunkter för olika försäkringar, så tas den också bort successivt.