Fondavgifter

 1. Vad är fondavgifter?
  Länsförsäkringar erbjuder fonder från olika fondförvaltare. Fondförvaltningsbolagen tar ut fondavgifter som består av dels årlig avgift som inkluderar fondförvaltningsavgift samt även transaktionskostnader och eventuellt händelsestyrda kostnader. Fondavgifterna är avdragna i den andelskurs som fonden redovisar varje dag. Fondavgifterna som redovisas är alltså ingen betalning utan beloppet som visas har räknats bort från den dagligt redovisade andelskurs och värdeutveckling som fondförvaltningsbolag redovisar för fonden/fonderna.

 2. Vad är årlig avgift?
  Årlig avgift består av fondförvaltningsavgift men även kostnader för distribution och administration.

 3. Vad är fondförvaltningsavgift?
  Fondförvaltningsavgift tas ut dagligen av fondbolaget för att täcka kostnaderna för att förvalta fonden och är inräknad i den andelskurs som sätts för fonden varje dag.

 4. Vad är transaktionskostnad?
  Kostnader som fondförvaltaren betalar för köp och försäljning av värdepapper som ingår i fonden, till exempel courtage.

 5. Vad är händelsestyrd kostnad?
  Kostnad som tas ut vid särskilda händelser. Ett exempel är resultatbaserade avgifter som tas ut om fonden presterar över förväntan, det vill säga går bättre än till exempel ett index. Även det motsatta kan inträffa.
  Fonder som kan ha denna post är begränsade.
  Se https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/bank/spara/fondkurser/ och selektera
  ”Pensionsfonder” och se kolumn Resultatbaserad avgift under fliken ”Avgifter”.

 6. Kostar det någonting att byta fonder inom min försäkring?
  Nej.

 7. Tar ni ut valutaväxlingskostnader för mina fonder som handlas med utländsk valuta?
  Nej, Länsförsäkringar tar inte ut några kostnader vid utländsk valuta.

 8. Vad baseras fondkostnaderna på?
  De baseras på uppgifter som externa fondbolag har rapportera till oss. I de fall Länsförsäkringar saknar kostnadsuppgift från externa fondbolag kan avgiften beräknas från tidigare års avgift.
Hjälpte det här svaret dig? 15 av 53 har fått hjälp av svaret