Finns det skillnader mellan fondernas förvaltningsstrategier?

Ja, och det är viktigt att komma ihåg att det finns skillnader mellan fondernas olika förvaltningsstrategier. Något som är utmärkande för många av aktiefonderna i vårt utbud är att förvaltaren prioriterar vilket bolag man ska investera i och de har en aktiv förvaltning. Vi har också förvaltare som följer olika förvaltningsstilar, som exempelvis tillväxt och värde. Vi erbjuder också indexnära fonder som följer olika marknadsindex.

Hjälpte det här svaret dig? 20 av 29 har fått hjälp av svaret