Får jag rabatt på alla mina försäkringar i Pensionsplanen?

Det är Sjukförsäkring, Betalningsbefrielse, Efterlevandekapital, Affärskapital och Sjukkapital tecknade före 1 januari 2013 med  Länsförsäkringar Liv som försäkringsgivare som får rabatt från 1 juli 2019 och fram till 1 oktober 2020. Familjepension och Olycksfall är inte rabatterade.  De försäkringar som är tecknade senare har Länsförsäkringar Fondliv som försäkringsgivare och omfattas inte av rabatten. Om en försäkring är tecknad efter 1 januari 2013 kan den ändå ha rabatt om den omtecknats på grund av  att sparandet flyttats från en annan försäkring som är tecknad före 1 januari 2013.