Får jag rabatt på alla mina försäkringar i Pensionsplanen?

Det är Sjukförsäkring, Betalningsbefrielse, Efterlevandekapital, Affärskapital och Sjukkapital tecknade före 1 januari 2013 med  Länsförsäkringar Liv som försäkringsgivare som får rabatt. Familjepension och Olycksfall är inte rabatterade.  De försäkringar som är tecknade senare har Länsförsäkringar Fondliv som försäkringsgivare och omfattas inte av rabatten. Om en försäkring är tecknad efter 1 januari 2013 kan den ändå ha rabatt om den omtecknats på grund av  att sparandet flyttats från en annan försäkring som är tecknad före 1 januari 2013.