Får jag låna ut min bil?

Ja, försäkringen gäller för de som bor på samma adress. Du kan också låna ut din bil tillfälligt utan ersättning till någon annan,  men grundregeln är att du som försäkringstagare är bilens huvudsakliga förare. Därför gäller inte försäkringen om du lånar ut bilen under en längre tid.

Kom ihåg att det är samma villkor och aktsamhetskrav som gäller oavsett vem som kör bilen.

 

Hjälpte det här svaret dig? 549 av 1172 har fått hjälp av svaret