Ersättning från fondförvaltare

  1. Varför får Länsförsäkringar ersättning från fondbolaget/fondbolagen?
    Fondbolaget tar ut en fondförvaltningsavgift för den fond du väljer. Länsförsäkringar får tillbaka en viss andel av fondförvaltningsavgiften som ersättning för att vi tillhandahåller dessa fonder.

  2. Vad använder Länsförsäkringar ersättningen till?
    Ersättningen från fondbolagen använder Länsförsäkringar bland annat till att täcka sina kostnader för exempelvis kundmöten och distribution av försäkringar. Ersättningen används också för att Länsförsäkringar ska kunna erbjuda handel i fonder som ingår i ett kvalitetsgranskat fondutbud från olika fondbolag.
Hjälpte det här svaret dig? 2 av 9 har fått hjälp av svaret