Varför får jag fortfarande papperspost?

I vissa fall måste vi skicka olika dokument via posten på grund av lagliga krav. I andra fall kan det vara så att vi inte har kunnat digitalisera posten av olika anledningar. Vi arbetar hela tiden för att så mycket dokumentation som möjligt ska bli digital.

Hjälpte det här svaret dig?