Beror prishöjningen på bilbränderna som det stått om i media?

Brand är en av flera skadehändelser som ersätts av försäkringen och är en mindre del av vad som ligger till grund för priset på en bilförsäkring. Enskilda händelser påverkar inte, men ökar en viss typ av skadehändelser över tid så är det en faktor bland andra när vi ser över våra priser.

Hjälpte det här svaret dig? 2 av 3 har fått hjälp av svaret