Behöver ett företag som handlar värdepapper i en kapitalförsäkring skaffa en LEI-kod?

Nej, företag behöver ingen LEI-kod för att kunna handla värdepapper inom en kapitalförsäkring. 

Hjälpte det här svaret dig? 25 av 34 har fått hjälp av svaret