Behöver ett företag som handlar värdepapper i en kapitalförsäkring skaffa en LEI-kod?

Nej, företag behöver ingen LEI-kod för att kunna handla värdepapper inom en kapitalförsäkring. 

Hjälpte det här svaret dig? 22 av 28 har fått hjälp av svaret