Vilka försäkringar ger återbäring?

Vi kommer att dela ut återbäring till våra sakförsäkringskunder. Sakförsäkring är nästan alla privat- och företagsförsäkringar (exempelvis boende och fordon) men inte pensions-, liv och sjukvårdsförsäkring.

Hjälpte det här svaret dig? 563 av 713 har fått hjälp av svaret