Angående samarbetet med Matsmart, är det verkligen så miljövänligt med en partner som transporterar mat över hela landet?

Matsmarts vision är en värld utan matsvinn och under 2019 räddade de 5 047 ton mat från att slängas.

Svaret på frågan om inte transporterna äter upp miljönyttan är faktiskt nej. Livscykelanalyser visar att transporter står för några procent av en produkts klimatpåverkan ur ett helhetsperspektiv. Att rädda maten från att slängas har alltså en betydligt större positiv hållbarhetspåverkan än att avstå transport och att slänga maten istället.

Matsmart klimatkompenserar inte för transporterna, men däremot tar de transportföretag som de samarbetar med ansvar för miljön. Budbee klimatkompenserar för alla leveranser via organisationen ZeroMission, Airmee arbetar med en ny teknologi som innebär att företaget kan optimera sina logistikflottor i realtid, och därmed ha en mycket högre fyllningsgrad på fordonen vilken i sin tur möjliggör snabbare och hållbarare transporter medan PostNord bedriver sin verksamhet i enlighet med principerna för ansvarsfullt företagande i FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Hjälpte det här svaret dig? 1 av 4 har fått hjälp av svaret