Ska jag spara i mitt eget namn eller mitt barns namn?

Det ger dig som förälder större handlingsutrymme att spara i ditt eget namn. Då kan du själv bestämma när barnet ska få pengarna och eftersom gåvoskatten är borttagen utlöser det ingen skatt vid gåvotillfället.

Hjälpte det här svaret dig? 148 av 218 har fått hjälp av svaret