Ska jag spara i mitt namn eller barnets?

Det ger dig som förälder större handlingsutrymme att spara i ditt namn. Då kan du själv bestämma när barnet ska få pengarna och eftersom gåvoskatten är borttagen utlöser det ingen skatt vid gåvotillfället.

Hjälpte det här svaret dig? 96 av 139 har fått hjälp av svaret