Ska jag spara i mitt namn eller barnets?

Det ger dig som förälder större handlingsutrymme att spara i ditt namn. Då kan du själv bestämma när barnet ska få pengarna och eftersom gåvoskatten är borttagen utlöser det ingen skatt vid gåvotillfället.

Hjälpte det här svaret dig? 8 av 10 har fått hjälp av svaret