Yrkesroller

Yrkesroller

Inom Länsförsäkringsgruppen finns många vägar att gå. Vare sig du vill jobba som skadereglerare, projektledare, säljare eller kommunikatör så har vi en plats för dig. Här kan du läsa om några av de många yrkesroller du kan ha som anställd hos Länsförsäkringar.

Rådgivning och försäljning

Allt vi gör går ut på att skapa trygghet åt människor. För att vi ska kunna erbjuda våra kunder, nya och befintliga, det som de behöver i livet just nu krävs det att vi har skickliga rådgivare/säljare som kan förmedla Länsförsäkringars totala bredd av ekonomisk trygghet.

Det betyder i breda termer bank och försäkring och innebär i praktiken försäljning och rådgivning av allt från kreditgivning, kapitalplacering, fondsparande till boendeförsäkring och livskydd. Som rådgivare/säljare möter du våra kunder främst i det fysiska mötet men även via telefon.

Du kan även arbeta med service och försäljning av våra produkter inom Betala, Spara, Försäkra och Låna via telefon och digitala kanaler på vårt kundcenter. Vi diplomutbildar även våra medarbetare så att de blir certifierade att ge ekonomisk rådgivning inom både bank och försäkring till företags-, privat- och lantbrukskunder.

Exempel på yrkesroller inom rådgivning och försäljning

  • Rådgivare Sak, Liv eller Bank med inriktning privat, företag eller lantbruk
  • Kundcenter
  • Innesäljare

Skadereglering och riskbedömning

När våra kunder råkar ut för en skada krävs det att vi bemöter dem på ett professionellt sätt. I arbetet som skadereglerare möter du våra försäkringstagare när de råkat ut för en skada och hjälper dem genom att reglera skadan. Skaderegleraren ser till att kunden får den ersättning han/hon har rätt till enligt försäkringsvillkoret. Som besiktningsman kan du åka ut och se skadan i verkligheten för att kunna göra en god bedömning.

För att våra kunder ska känna sig trygga arbetar vi även med att förebygga skador, vilket innebär att vi forskar och informerar om hur våra kunder kan förhindra skador inom allt från hälsa till miljö, material, transporter och fordon. För de som arbetar med riskbedömning är huvuduppgiften att bedöma hur stor risken är att en viss skada kan inträffa men även att se var vi kan hjälpa till att förebygga skador på ett bättre sätt.

En aktuarie bedömer risker samt utvecklar och använder beräkningsmetoder och matematiska analyser för att kunna bedöma risken för att en viss skada inträffar. Med detta som grund räknar aktuarien ut vilken premie, den summa som den försäkrade betalar, som ska sättas för att försäkringen ska bli lönsam.

Exempel på yrkesroller inom skadereglering och riskbedömning

  • Skadereglerare
  • Besiktningsman
  • Riskingenjör/Underwriter
  • Aktuarie

Affärs- och produktutveckling

Det pågår ständigt olika projekt för utveckling och förbättring av vår verksamhet. Vi inför nya system, utvecklar nya produkter och metoder för hur vi kan öka försäljningen och marknadsföra nya koncept och produkter.

Allt detta kräver en mängd olika kompetenser. Oavsett vilken yrkesroll du har kan du bli en resurs i dessa projekt, beroende på vilken specialistkunskap som efterfrågas.

Utöver det finns även renodlade verksamhets- och produktutvecklare och projektledare som driver och genomför förbättringsåtgärder.

Exempel på yrkesroller inom affärs- och produktutveckling

  • Affärsutvecklare
  • Produktutvecklare
  • Projektledare

Andra intressanta roller

Det finns även ett antal viktiga stödfunktioner som arbetar för att inom sina respektive områden stödja verksamheten på bästa sätt