Utlysningar

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och slutresultaten görs publika.

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden som vi på Länsförsäkringar har valt att fokusera på.

Forskningsfonden har ingen möjlighet att hantera spontanansökningar, ansökningar kan bara beviljas i samband med utlysningar.

Pågående utlysningar

Bostadsmarknaden - Länsförsäkringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för forskning inom temat bostadsmarknaden i urbaniseringens tidevarv, med fokus på kunskap för lokalt anpassade lösningar för Sveriges dysfunktionella bostadsmarknad.

Utlysning - bostadsmarknaden
Information för sökande
Ansökningsblankett

Kontakt

Maila oss på forskning@lansforskaringar.se