Forskningsfondens utlysningar

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och slutresultaten görs publika.

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden som vi på Länsförsäkringar har valt att fokusera på. Forskningsfonden har ingen möjlighet att hantera spontanansökningar, ansökningar kan bara beviljas i samband med utlysningar.

Forskningsprojekt för att minska skadorna och öka tryggheten med hjälp av data och AI

Länsförskringars Forskningsfond utlyser forskningsmedel för att med hjälp
av data och AI stärka länsförsäkringsgruppens skadeförebyggande arbete.

Om utlysningen och hur du ansöker 

 

Kontakt

Maila oss på forskning@lansforsakringar.se