Länsförsäkringars Forskningsfond

Syftet med all forskning är att nå ny kunskap. Med ny kunskap vill vi förstå hur samhällsutvecklingen kan komma att påverka framtiden. Vi vill dessutom förebygga och förstå skador, både skador som finns idag och skador som vi tror kommer att finnas i framtiden.

Så här jobbar Forskningsfonden

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla.

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden Länsförsäkringar har valt.

Forskningsfonden har ingen möjlighet att hantera spontanansökningar, ansökningar kan bara beviljas i samband med utlysningar.

Forskningsfondens historia och vår styrelse

Aktuella forskningsprojekt

Barn och ungas röster om corona

Nära åtta av tio barn och unga känner oro för corona, främst för att närstående ska bli sjuka eller dö. Dessutom uppger sju av tio ungdomar att de skulle vilja få mer anpassad information om corona. Det visar forskningsstudien Barn och ungas röster om corona från Uppsala universitet, som finansierats av Länsförsäkringars Forskningsfond.

I studien Barn och ungas röster om corona har forskare vid Uppsala universitet samlat in och analyserat röster och bilder från barn och unga för att öka kunskapen om hur de upplever pandemin. Länsförsäkringars Forskningsfond har finansierat studien för att bidra till ökad uppmärksamhet och kunskap om barns situation.

Nära åtta av tio barn som deltagit i studien uppger att de känner sig oroliga för corona. Oron är främst kopplad till att föräldrar eller mor- och farföräldrar ska bli sjuka eller dö. Sju av tio, hela 70 procent av ungdomarna i åldern 13–18 uppger att de skulle vilja ha mer information som är anpassad för dem. En viktig slutsats från studien är att barnen behöver ses som en viktig egen målgrupp för samhällsinformation i samband med kriser.

Studien har letts av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, och bedrivits av forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet. Totalt har 1106 barn i åldrarna 4–18 år svarat på de öppna frågor i en webbaserad enkät på barnochungaomcorona.se under perioden april-juni 2020. Svaren har sedan sammanställts och analyserats av forskarna. Enkäten fanns tillgänglig på olika språk och i en version med bildstöd för att möjliggöra deltagande för så många barn och unga som möjligt. Det fanns också möjlighet att bidra med teckningar och foton i studien.

Läs hela rapporten här

Projektledare: Anna Sarkadi, professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, Uppsala universitet.

Svensk regionalekonomisk utveckling och omvandling

Kerstin Enflo, forskare vid Lunds universitet, projektleder Svensk regionalekonomiskutveckling och omvandling: dåtid, nutid och framtid, finansierad avLänsförsäkringars forskningsfond. I forskningsprojektet jämförs historiskt de långsiktiga effekterna av geografiska förutsättningar och naturresurser med effekterna av infrastruktursatsningar och institutionella förutsättningar.

Projektet analyserar även kommande regionala utmaningar i samband med dagens teknikskifte, inte minst automatisering, utnyttjande av Big Data och möjligheten till re-industrialisering. I filmen diskuterar Kerstin Enflo några forskningsresultat kring de ökade skillnaderna i tillväxt i olika län och hur trenden påverkar samhälle.

Vi finansierar forskning inom omårdet morgondagens samhälle

Alltid uppdaterad med Samhällssnackarna och nyhetsbrev

Du vet väl att Länsförsäkringars Forskningsfond både har en egen pod och ett alldeles eget nyhetsbrev?

I podden Samhällssnackarna träffar du forskare och andra spännande yrkespersoner från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Mestadels handlar ämnet om samhället vi bor i, om hur det fungerar idag och hur det kanske kan fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet, både på längden och tvären.

I nyhetsbrevet hittar du senaste nytt och populärvetenskapliga artiklar om den forskning vi stöder. I varje nummer tar vi också pulsen på en av forskarna bakom projekten.

Vill du prenumerera? Skicka ett mejl till forskning@lansforsakringar.se

Podcasten Samhällssnackarna