Om Forskningsfonden

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond är en stiftelse med egen styrelse som bildades 1994. Syftet, nu som då, är att stödja forskning som kan minska och förebygga skador i samhället. Vi stödjer forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet vilket är en av delarna av vårt engagemang i det lokala samhället.

2014 gjordes en förflyttning från att mestadels ha finansierat mindre forskningsprojekt till att prioritera mer omfattande och fleråriga forskningsprojekt.

2017 bildades en ny stiftelse, Länsförsäkringars Forsknings- & utvecklingsfond. Nyordningen gjordes för att Länsförsäkringar, utöver den skadeförebyggande forskningen, även ska kunna stödja tester och förstudier samt forskning som kan bidra till att förbereda människor och samhälle på de förändringar som väntar i framtiden. Forskningsstödet som länsförsäkringsbolagen och LFAB bidrar med är öronmärkta för forskning inom våra fem prioriterade områden:

 • Klimatanpassning
 • Morgondagens samhälle
 • Trafiksäkerhet
 • Tryggt boende
 • Ömsesidiga affärsmodeller
 • Tester och förstudier

Så här jobbar Forskningsfonden

Forskningsfonden finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av högsta internationella standard. Forskningen ska bedrivas vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla.

Tre gånger om året görs utlysningar inom något av de fem forskningsområden Länsförsäkringar har valt.

Forskningsfonden har ingen möjlighet att hantera spontanansökningar, ansökningar kan bara beviljas i samband med utlysningar.

Styrelse

Styrelsen för stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond består av följande personer:

 • Ordförande Bengt Mattsson, ordförande Länsförsäkringar Blekinge
 • Ledamot Susanne Bergh, chef Kund och Kanalstöd, Länsförsäkringar AB
 • Ledamot Eva Julin Dombrowe, ordförande Länsförsäkringar Värmland
 • Ledamot Göran Lindell, ordförande Länsförsäkringar Jönköping
 • Ledamot Ricard Robbstål, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän
 • Ledamot Nina Wikstedt, ordförande Länsförsäkringar Norrbotten