Morgondagens samhälle

Världen är i ständig rörelse. Länsförsäkringar vill med hjälp av forskning försöka förstå hur samhällsutvecklingen påverkar vårt samhälle och formar vår framtid.

Länsförsäkringar vill att hela landet ska leva. Det betyder att det ska finnas möjligheter för både individer och företag att utvecklas under trygghet, oavsett om det handlar om livet på landsbygden, i den medelstora staden eller storstaden. I sin vida bemärkelse handlar det ytterst om välfärdsfrågor. Därför finansieras forskningsprojekt som belyser tillväxt och utveckling i olika landsändar, tillits- och trygghetsfrågor på olika platser, den tilltagande samhällspolariseringen samt forskning som hjälper fram ny kunskap om hur negativa samhällstrender kan motverkas. Utgångpunkten är att varje kommun, region, lokal arbetsmarknad, och så vidare, har sina unika förutsättningar.

Pågående forskningsprojekt med olika inriktning inom Morgondagens samhälle